main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνεδρίαση του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Χερσονήσου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων

Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων που αφορούν το συντονισμό ενεργειών και τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων, τα οποία συνδέονται με την πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, συγκλήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2012 το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό στο Δήμο Χερσονήσου, με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Φιλιππάκη, Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, εκπρόσωπων του Πυροσβεστικού Σταθμού Χερσονήσου , του Λιμενικού Σταθμού Χερσονήσου, του Α.Τ. Χερσονήσου, της Σ.Ε.Α.Π και της Δ/σης Δασών Ηρακλείου. 

 

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, έμφαση δόθηκε στο συντονισμό για τα μέτρα πρόληψης, προετοιμασίας και ετοιμότητας. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο Δήμου όσον αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινόμενων και χιονοπτώσεων.

 

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Χερσονήσου καθώς και ο συνολικός σχεδιασμός για την πρόληψη και την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων.

 

Ιδιαίτερη μνεία υπήρξε για τον εθελοντισμό, δεδομένης της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου