main img main img main img main img main img main img main img main img

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003

Προς αιρετούς που έχουν υποχρέωση υποβολής ΔΗΛΩΣΗΣ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003


Κατεβάστε και αποθηκεύστε στον Η/Υ σας την ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003.

Μετά την συμπλήρωσή της στείλτε την στο email portal@hersonisos.gr για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου