main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης, Δήμου Χερσονήσου & Κοινότητας Βοροκλήνης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της όχλησης σε τουριστικές περιοχές

 

Το μείζον πρόβλημα της όχλησης στις τουριστικές περιοχές, καλείται να εξετάσει το πρόγραμμα ΜΕΠΕΤ («Μέτρηση και αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε τουριστικές περιοχές και ανάπτυξη σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων») το οποίο κατέθεσαν από κοινού στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Δήμος Χερσονήσου και η Κοινότητα Βοροκλήνης από την Κύπρο.   

 

Κύριοι στόχοι της πρότασης υπό αξιολόγηση είναι:

  • Η μέτρηση της όχλησης σε περιοχές με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και
  • Η δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου, ενημέρωσης αλλά και μείωσης της όχλησης με στόχο τη λήψη έγκαιρων μέτρων για την προστασία της κοινωνίας, των επισκεπτών και της τοπικής βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με τη δημιουργία μιας διαρκούς πολιτικής περιορισμού της αρνητικής επίδρασης στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.

 

Με την πρόταση αυτή, ο Δήμος Χερσονήσου και η Κοινότητα Βοροκλήνης Κύπρου, αποδεικνύουν εμπράκτως τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στην Πράσινη Αειφόρο Ανάπτυξη με γνώμονα τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

 

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της πρότασης αναμένονται στις αρχές του 2012.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου