main img main img main img main img main img main img main img main img

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου - Εκτέλεση εκπαιδευτικής βολής

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο περιοδικής εκπαίδευσης των πληρωμάτων σκαφών της Υπηρεσίας μας, θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση εκπαιδευτικής βολής  που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 07-11-2019 από  09:00 έως 15:00.


Η ανωτέρω περιγραφόμενη δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί  στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Ντίας όπως  απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα (Α,Β,Γ,Δ).

Στίγματα καθορισμού της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης βολής είναι τα εξής:
                       Α: φ: 35ο 37’1 Β – λ:025ο 10’5 Α
                       Β: φ: 35ο 37’1 Β – λ:025ο 16’5 Α
                       Γ: φ: 35ο 30’0 Β – λ:025ο 10’5 Α
                       Δ: φ: 35ο 30’0 Β – λ:025ο 16’5 Α

Η βολή θα εκτελεσθεί με καλές καιρικές συνθήκες και σε ικανή απόσταση από την ξηρά.

Οι τοπικές Αρχές καθώς και οι αλιευτικοί σύλλογοι που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

Τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρακαλούνται για την δημοσίευση του παρόντος προς ενημέρωση του ακροαματικού – τηλεοπτικού κοινού περιοχών εμβέλειάς τους.


Σκαρίφημα (φ01)

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου