main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 6η Περιφερειακή Συνάντηση του Προγράμματος E2stormed

Στο πλαίσιο του διασυνοριακού ευρωπαϊκού προγράμματος E2STORMED, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου και το οποίο έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω χρήσης καινοτόμων πρακτικών στη διαχείριση των όμβριων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές πόλεις μέσω «Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων» (Sustainable Drainage Systems S.U.D.S.), σκοπεύοντας να αναλύσει τις επιπτώσεις αυτών των συστημάτων στην αστική ενεργειακή απόδοση,  διοργανώνεται η  έκτη (6η) και τελική Περιφερειακή συνάντηση του εν λόγω  έργου, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 και ώρα 12.30 έως 15.30 (βλ.συνημμένη πρόσκληση για τις λεπτομέρειες της Εκδήλωσης).

copyright © Δήμος Χερσονήσου