main img main img main img main img main img main img main img main img

Εκπαίδευση Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. στο Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου είναι πάντοτε πρωτοπόρο και αρωγό στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από την ανιδιοτελή και αδιάκοπη προσφορά του εθελοντικού δυναμικού του για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω, με στόχο την ενδυνάμωση του Περιφερειακού Τμήματος και την συνεχή ανταπόκριση του σε καταστάσεις κρίσης,  διοργανώνει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της 6ης Σειράς Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ.

 

Το πρόγραμμα εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση και έχει ως στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των νέων εθελοντών μέσα από την παρακολούθηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σύμφωνα με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος του Ε.Ε.Σ. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., θα ξεκινήσει μέσα Μαρτίου και θα διαρκέσει 2,5 μήνες.

 

Αν ενδιαφέρεστε να εμπλουτίσετε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας, να διευρύνετε τα ταλέντα και τις προσωπικές σας ικανότητες  και να προσφέρετε τις εθελοντικές σας υπηρεσίες, μέσω ενός Παγκόσμιου Εθελοντικού Οργανισμού, προς όφελος των πλέον ευάλωτων ομάδων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Ηρακλείου

για πληροφόρηση και αιτήσεις συμμετοχής 


  Ρούσσου Χούρδου 7, Ηράκλειο Κρήτης 

τηλέφωνα επικοινωνίας:  2810 225094,

email: welfarevolunteers.redcrossher@gmail.com,

υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαραγκάκη Παγώνα, κοινωνική λειτουργός

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου