main img main img main img main img main img main img main img main img

Δελτίο τύπου για τον ελλιμενισμό πλοίων στο λιμάνι Χερσονήσου για το έτος 2021

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι των  πλοίων ιδιοκτησίας  ή εκμετάλλευσής τους, που επιθυμούν τον ελλιμενισμό  στο λιμάνι Χερσονήσου, για το έτος 2021,  και ανήκουν στην κατηγορία των   επαγγελματικών (αναψυχής  και  τουριστικών ημερόπλοιων) και μικρών επαγγελματικών σκαφών  ενοικίασης (rent boats)  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» καθώς και της  υπ’αρ. 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ Β’ 2032) ΚΥΑ «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»,   να υποβάλλουν  αίτηση ελλιμενισμού    το αργότερο ως και την  20η NΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020,  όπως αυτή ορίστηκε με  την υπ’αρ. 76/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΦΣΟΡ0Ε-Λ7Β) απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ0Σ 

copyright © Δήμος Χερσονήσου