main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έτους 2016

copyright © Δήμος Χερσονήσου