main img main img main img main img main img main img main img main img

Επιστολή πρός τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, Σέγκος Ιωάννης, απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, κοινοποιώντας την στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, ζητώντας νομοθετική ρύθμιση εξαίρεσης του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου (αλλά και των λοιπών φορέων δημοσίου) από την καταβολή αποζημίωσης που προκύπτει από τη διαδικασία νομιμοποίησης έργων επί αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας.

 

Για το Δ.Λ.Τ.Χ.

Γ. Σέγκος

copyright © Δήμος Χερσονήσου