main img main img main img main img main img main img main img main img

Χαιρετισμός Δημάρχου Χερσονήσου στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης

Γούρνες, 09 Μαϊου 2012

 

Χαιρετισμός Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στην
Εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα της Ευρώπης, ΠΥΞΙΔΑ Ηράκλειο

 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Η συγκυρία της Ημέρας της Ευρώπης κάθε χρόνο - ειδικότερα τα τελευταία, εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας - βρίσκει τους πολίτες πιο σκεπτικούς και αντιμέτωπους με μεγαλύτερα προβλήματα, ωστόσο, όπως προκύπτει από τις έρευνες - την ίδια στιγμή - οι πολίτες εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμούν να αποτελεί έναν ικανό υπερεθνικό οργανισμό που να είναι σε θέση να διασφαλίζει αποτελεσματικότητα στις πολιτικές του για τα κράτη μέλη και τους πολίτες της.  

Την ίδια στιγμή οι πολίτες αξιώνουν μεγαλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαιώματα τους, τους θεσμούς και τη λειτουργία τους.

Για το λόγο αυτό, η σημερινή εκδήλωση έχει σπουδαία σημασία και τιμά τους διοργανωτές και όσους συμμετέχουν. Είναι μια ευκαιρία για να θυμηθούμε όσα ένωσαν τα κράτη που ανέλαβαν αυτήν την πρωτοβουλία, στο τέλος του καταστροφικού Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Ευρώπη, χαρακτηρίζει έναν πολιτισμό, αποτελεί μια ιδέα που ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους, προάγοντας και προασπίζοντας τις κοινές τους αξίες: την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, την Ισότητα, το Κράτος Δικαίου και το Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Την ίδια στιγμή η Ευρώπη και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές προκλήσεις όπως: Η κλιματική αλλαγή, η ανεργία και η απασχόληση, ο γηράσκων πληθυσμός, η μετανάστευση, η ανταγωνιστικότητα, η ενέργεια και σαφώς: η οικονομική κρίση που βιώνεται πολύ δύσκολα σε αδύναμες οικονομίες.

Η αναπτυξιακή στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020» αποτελεί ένα σχέδιο με μακρύ ορίζοντα που στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων και στην εφαρμογή πολιτικών που μπορεί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παραπάνω, και περισσότερο από ποτέ, σήμερα, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ κρίσιμος.

Το κάθε Τοπικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη αποτελεί συμβολή στην επίτευξη των κοινών στόχων που έχουμε με την Περιφέρεια, με το κράτος, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον Δήμο Χερσονήσου οι τοπικές μας πολιτικές σαφώς και έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, όντας ένας σύγχρονος οργανισμός αυτοδιοίκησης που καλείται να αντεπεξέλθει και να δημιουργήσει προοπτικές για μια πολυπολιτισμική – πλούσια κοινωνία στην οποία επενδύουμε με σκοπό την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία της.

Σήμερα, βρίσκεται μαζί μας μια δυναμική ομάδα της κοινωνίας μας, μια αντιπροσωπεία των νέων του Δήμου Χερσονήσου που αξιοποιούν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικοδόμηση του μέλλοντος.

Νέοι, που μοιράζονται τις ανησυχίες τους με άλλους νέους από άλλα κράτη της Ε.Ε. και του κόσμου, μια εμπειρία διαφορετική από αυτήν στην οποία μετέχουν κυρίως στο τουριστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι περισσότεροι. Είναι χαρά μας να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία μαζί σας γιατί συμβάλλει στη γνώση, συμβάλλει στον διαπολιτισμικό διάλογο και ενθαρρύνει άλλους νέους να γίνονται πιο ενεργοί, πιο συμμετοχικοί.

Η Ελλάδα, φέτος κλείνει 31 χρόνια αφότου προσχώρησε στην Ένωση και πραγματικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει, έχει ανάγκη – και είναι ευχή μας – να μη χάσει την εμπιστοσύνη της στο κοινό όραμα που προϋποθέτει από κοινού συμμετοχή στο σχεδιασμό πολιτικών και κοινή προσπάθεια για την εφαρμογή τους.

Είναι επίσης ευχή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερβεί τις δυσκολίες, να καταστεί πραγματικά ικανή να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και να καταγράψει νέα, πιο σταθερά βήματα για την πρόοδο και την ανάπτυξη των κρατών και των πολιτών της.

copyright © Δήμος Χερσονήσου