main img main img main img main img main img main img main img main img

Αναστολή λειτουργίας του Φιλωνίδειου γηπέδου ποδοσφαίρου 11*11 στο Λ.Χερσονήσου καθώς και του υπαίθριου γηπέδου καλαθοσφαίρισης (πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου).

Ύστερα από επιτόπια αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου στο Φιλωνίδειο γήπεδο ποδοσφαίρου 11*11 του Λ. Χερσονήσου διαπιστώθηκε πτώση ενός φωτιστικού ιστού ύψους δώδεκα (12) μέτρων τύπου led ενώ παρατηρήθηκε ότι στον ιστό που βρίσκεται στη νοτιοανατολική γωνία του γηπέδου υπάρχουν ίδιου τύπου ρηγματώσεις στο ύψος της θύρας του ακροκιβωτίου με τις ρηγματώσεις που προκάλεσαν την πτώση του προηγούμενου ιστού και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πτώσης και αυτού με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα στους παρευρισκόμενους στο χώρο του γηπέδου δημότες, αθλητές, θεατές κλπ από τυχόν πτώση φωτιστικού ιστού αναστέλλουμε τη λειτουργία του Φιλωνίδειου γηπέδου ποδοσφαίρου καθώς και του υπαίθριου γηπέδου καλαθοσφαίρισης (πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου) ωσότου ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα

 

 

Ο Πρόεδρος της

 

Κ.Ε.Δ.Χ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΑΚΗΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου