main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 2014

Σύμφωνα με ενημέρωση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έχει εγκριθεί η διάθεση δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό φυτώριο Φοινικιάς, όπως αυτά αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης το οποίο επισυνάπτεται. 

Η χορήγηση των φυτών θα ξεκινήσει στις 03 Νοεμβρίου 2014, από το Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου και αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Για την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή διευθέτηση της διάθεσης, θα προηγείται η υποβολή αιτήσεων και θα ορίζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ημερομηνία παραλαβής των φυτών.

Η υποβολή αιτήσεων για τον καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των φυτών, θα γίνεται από 20-10-2014 έως και 30-10-2014 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 09:00 ως 12:00, στο δασικό φυτώριο Φοινικιάς. Οι αιτήσεις θα γίνονται αυτοπροσώπως.

Η χορήγηση θα γίνει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

-    Στους Ο.Τ.Α. για την δημιουργία δενδροστοιχιών, αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κλπ., με αίτημά τους συνοδευμένο από τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι χώροι που θα φυτευτούν τα φυτά (συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 και εμβαδό).

-    Στα σχολεία (κάθε βαθμίδας Δημόσια ή Ιδιωτικά) και στις ένοπλες δυνάμεις, όταν θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, μετά από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της Υπηρεσίας μας, σε δημόσιες δασικές εκτάσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος.

-    Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, αυτή θα γίνεται μετά από συνεννόηση εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της Υπηρεσίας μας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ., ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση σε τέτοιες εκτάσεις.

-    Στα Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελή Ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου.

Στις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων ο συνολικός αριθμός των φυτaρίων που θα τους διατεθούν, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων, καθορίζεται ως εξής:

-    στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Ένοπλες δυνάμεις, Σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά), Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικοί, Φιλοδασικοί και λοιποί Σύλλογοι (όριο φυτών 50 συνολικά). Εφόσον ο αιτούμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος των 50 φυτών θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη μελέτη δενδροφύτευσης,

-    στους ΟΤΑ (όριο φυτών 500 συνολικά).

 

Διάθεση με καταβολή τιμήματος:

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος. Η τιμή φυτού θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ) και ανώτατο όριο για κάθε ενδιαφερόμενο τα 50 φυτά. Εφόσον ο αιτούμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος των 50 φυτών θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη μελέτη φύτευσης.

Η διάθεση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 έως τις 12:30.

Αιτήσεις θα διατίθενται από τα Γραφεία της Δ/νσης Δασών στο Δασικό Φυτώριο.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία της Δ/νσης Δασών και στα τηλέφωνα 2810 250389 και 2810 264941.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων φυτών που υπάρχουν στο Δασικό Φυτώριο.

Στην απευθυνόμενη στη Δ/νση Δασών αίτηση, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται ο τόπος που θα φυτευτούν τα φυτά και  τα στοιχεία του αιτούντος.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου