main img main img main img main img main img main img main img main img

Εκπαίδευση προσωπικού του ΓΕΛ Γουβών

 

Στις 16 με 22 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα εκπαίδευση προσωπικού (Staff training) εκπροσώπων από τους συμμετέχοντες φορείς στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Νew Chapter: Network of cooperation against hate. Kατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναλύθηκαν όροι όπως ρητορική μίσους ( hate speech) ανθρώπινα δικαιώματα (human rights) και δόθηκαν παραδείγματα και προϋποθέσεις ώστε να υλοποιηθούν καλές πρακτικές (good practices) αναφορικά με τις δραστηριότητες στο χώρο της νεότητας. To Γενικό Λύκειο Γουβών κατέθεσε τις δικές του εμπειρίες και δραστηριότητες ανταλλάσσοντας εμπειρίες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από την Ελλάδα, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, εμπλουτίζοντας έτσι το φάσμα των δραστηριοτήτων του.


Συμμετέχοντες μέσω διάφορων μεθόδων αξιολόγησαν την εκπαιδευτική διαδικασία και τα αποτέλεσμα της:
https://www.facebook.com/Newchapteragainsthate/posts/2056488437966164Το πρόγραμμα του erasmus+ με τιτλο NEw CHapter:ΝΕtwork of Cooperation against Hate, επισκέφτηκε την πόλη της Λάρισας Ο αντιδήμαρχος της πόλης Κύριος Δεληγιάννης παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα επιτεύγματα της πόλης της Λάρισας και την σημασία της συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάμεσα στις διαφορετικές δομές της πόλης με στόχο μια βιώσιμη πόλη:     https://www.facebook.com/Newchapteragainsthate/posts/2055677451380596Το πρόγραμμα του erasmus+ με τιτλο NEw CHapter:ΝΕtwork of Cooperation against Hate    ασχολείται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πως τα χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα μίσους!:
https://www.facebook.com/Newchapteragainsthate/posts/2055619674719707

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου