main img main img main img main img main img main img main img main img

Κύρωση κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) στον οικισμό Γουβών

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χερσονήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους για το δρόμο του οικισμού Γουβών που βρίσκεται στη θέση «Σόχωρα» (βορειανατολικά του δημοτικού σχολείου), να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας από  24.09.2012 και για 20 ημέρες προκειμένου να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την με αρ. 370/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, για την κύρωση του αποτυπωμένου στο διάγραμμα αυτό κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω διάγραμμα είναι αναρτημένο και στο Δημοτικό Κατάστημα Γουβών και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.hersonisos.gr).

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

Φιλιππάκης Κωνσταντίνος

copyright © Δήμος Χερσονήσου