main img main img main img main img main img main img main img main img

Γραφείο Υποστήριξης στη Περιφέρεια Κρήτης για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 

Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης (ΔΑΟΠ) θα λειτουργήσει Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) για την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης, με ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο, σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του υπομέτρου 4.1 και συγκεκριμένα των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3.

 

Ολες οι λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο.

copyright © Δήμος Χερσονήσου