main img main img main img main img main img main img main img main img

Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος

 

Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί μέχρι και τις 30/06/2018 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου