main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στην Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου(Κ.Ε.Δ.Χ.) ανακοινώνει

την πρόσληψη επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2020-2021.

Ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

copyright © Δήμος Χερσονήσου