main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού


Περιεχόμενο - Εκπαιδευτικές Ενότητες - Διάρκεια της Κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, που συνδέονται με τους τομείς που ακολουθούν:

 

  • Οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων σε ευρύτερο πλαίσιο.
  • Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση δράσεων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, συνεδριακός, αστικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος, πολιτισμικός, αθλητικός, ιαματικός και θεραπευτικός, τουρισμός φύσης κλπ.
  • Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων - εκδρομών κλπ.

 

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα. Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης καλύπτει το 20-50% του συνολικού χρόνου κατάρτισης ενώ η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 50-80% των ωρών κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες υποχρεωτικές ενότητες αναφορικά με:

• Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας, καθώς και
• Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Η διάρκεια των προαναφερόμενων ενοτήτων είναι υποχρεωτική.

copyright © Δήμος Χερσονήσου