main img main img main img main img main img main img main img main img

Υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει  ξεκινήσει  η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων  Χώρων  για το έτος 2012 προκειμένου να εκδοθούν  οι αντίστοιχες    ΑΔΕΙΕΣ.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στη περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος 24/9-20/10/1958  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την υποβολή των αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2012.

 

Σχετικές:

1.Η  ΥΠ’ ΑΡΙΘ’ 128/2004 απόφαση  Δ.Σ. Χερσονήσου και

2.Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ’ 57/2008 απόφαση του Δ.Σ Μαλίων.  

 

 

                                                                         Μ.Ε.Δ.

                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                    ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

copyright © Δήμος Χερσονήσου