main img main img main img main img main img main img main img main img

Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2020

 

Οι ενδιαφερόμενοι:

1) Για Επανέκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει πριν την χρήση αυτού, να υποβάλλουν (το αργότερο μέχρι 30-04-2020),σε οποιοδήποτε Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου (μετα από συννενόηση) ή μέσω διαδικτύου ( email: d.kourmoulakis@hersonisos.gr), τη σχετική αίτηση με το εμβαδόν ζητούμενου χώρου και αναλυτικές διαστάσεις (μήκος επί πλάτος), συνοδευόμενη απαραίτητα με φωτογραφία της πρόσοψης της επιχείρησης στην οποία θα εμφανίζεται και ο κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν αυτής.

2) Για νέα έκδοση άδειας κοινόχρηστου χώρου, εκτός των ανωτέρω θα υποβάλλεται και η ΄Αδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ή η σχετική γνωστοποίηση (αν πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), ή η έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για τα λοιπά καταστήματα).

 

Μ.Ε.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

copyright © Δήμος Χερσονήσου