main img main img main img main img main img main img main img main img

Ενημερωτική Εκδήλωση για το Τοπικό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER»

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ πρόκειται να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η εκδήλωση που αφορά στον Δήμο Χερσονήσου θα πραγματοποιηθεί:

τη Δευτέρα 5/11/2012 ώρα 18:30,

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαλλίων.

 

Αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο έγγραφο.

copyright © Δήμος Χερσονήσου