main img main img main img main img main img main img main img main img

Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας - Τοπωνύμια της Κρήτης

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

 

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας οργανώνει συνέδριο, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, στο τέλος Οκτωβρίου 2019, Για τα Τοπωνύμια της Κρήτης και καλεί τους ερευνητές, τους καταγραφείς και τους μελετητές των τοπωνυμίων της Μεγαλονήσου να λάβουν μέρος σ’ αυτό.

 

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση kostasmoutzouris@hotmail.gr.

 

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο ) και το θέμα της υποψήφιας ανακοίνωσής του.

 

Η περίληψη της ανακοίνωσης, εκτάσεως  μιας σελίδας περίπου, θα σταλεί στην ίδια διεύθυνση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες από τις υποψήφιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

 

Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

 

 

         Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας

 

 

                                                   ο πρόεδρος

                                              Κώστας Μουτζούρης

copyright © Δήμος Χερσονήσου