main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την υποβολή Ενστάσεων στα Μητρώα Αρρένων έτους 2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ                                                                            Γούρνες  02/05/2019

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 7264

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Ο  Αντιδήμαρχος  Διοικητικών Θεμάτων, Πρωτογενούς Τομέα, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου  Χερσονήσου, Νικόλαος Αργυράκης  κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2119/1993 «Περί Μητρώων Αρρένων» ότι από  04/05/2019  θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ο ονομαστικός κατάλογος των  αγοριών δημοτών του Δήμου Χερσονήσου, που γεννήθηκαν το έτος 2018 και που καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου μας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, για το περιεχόμενο του, μέχρι 31/5/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

                                            

                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

                       

copyright © Δήμος Χερσονήσου