main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Ο  Αντιδήμαρχος  Διοικητικών Θεμάτων, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού  του Δήμου  Χερσονήσου, Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης  κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2119/1993 «Περί Μητρώων Αρρένων» ότι από  05/05/2020 θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ο ονομαστικός κατάλογος των  αγοριών δημοτών του Δήμου Χερσονήσου, που γεννήθηκαν το έτος 2019  και που καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου μας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, για το περιεχόμενο του, μέχρι 31/5/2020.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

                       

copyright © Δήμος Χερσονήσου