main img main img main img main img main img main img main img main img

Aναγγελία του θανάτου του τέως Κοινοτικού Συμβούλου κ Νικολάου Μουντράκη

Ψήφισμα

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου της 08ης Νοεμβρίου

2019 σε έκτακτη συνεδρίαση

 

Με την αναγγελία του θανάτου του τέως Κοινοτικού Συμβούλου και

Αντιπροέδρου Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου Νικολάου Μουντράκη (1983 -

1998), το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποτίσει τον απαιτούμενο

φόρο τιμής στον εκλιπόντα, αφού έλαβε υπόψη την πολυδιάστατη παρουσία

του στην τοπική αυτοδιοίκηση και την ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική

κοινωνία, εκφράζει τη θλίψη του για το θάνατό του, συμμετέχει στο πένθος της

οικογένειάς του και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

α. Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα από το Δημοτικό Σύμβουλο κο

Μπαγουράκη Γεώργιο κατά την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.

β. Να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

γ. Να αναρτηθεί μεσίστια η Σηµαία σε όλα τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα του

∆ήµου Χερσονήσου κατά την ηµέρα της εξοδίου ακολουθίας.

δ. Το Ψήφισµα αυτό να αποσταλεί στην οικογένειά του και να δημοσιευτεί σε

εφημερίδα του Νοµού Ηρακλείου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γεώργιος Χειρακάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου