main img main img main img main img main img main img main img main img

Νέο πρόγραμμα που αφορά «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» για το έτος 2016

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 31/10/2016 - 30/11/2016

 

Το link για το νέο πρόγραμμα που αναμένεται και αφορά «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» για το έτος 2016 Ανακοίνωση Προγράμματος στην ιστοσελίδα του νέου ΕΣΠΑ

 

Πληροφορίες υπάρχουν στα παρακάτω έγγραφα :

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

- ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Για διευκρινήσεις:

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr/

Διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα Τηλ 210 5275100

Ιστοσελίδα δημοσίευσης http://agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=753a043674f01935

 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)

Διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα

Τηλ 210 5275204, 210 5275220, 210 5275102

copyright © Δήμος Χερσονήσου