main img main img main img main img main img main img main img main img

Λειτουργία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Δημαρχείο στις Γούρνες

 

Από την Παρασκευή 08-09-2017

 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου,

θα λειτουργεί σε νέα γραφεία στο Δημαρχείο στις Γούρνες

(στη πρώην αμερικανική βάση).

 

 Πληροφορίες στα Τηλέφωνα

2813 404 671-2

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Μ.Ε.Δ.

 

 Ο Αντιδήμαρχος

 

 Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου