main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Δήμου Χερσονήσου με αντικείμενο την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Δήμου Χερσονήσου με αντικείμενο την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια

copyright © Δήμος Χερσονήσου