main img main img main img main img main img main img main img main img

Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Χερσονήσου

Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Χερσονήσου, 

Το πλήρες  κείμενο βρίσκεται αναρτημένο στον ισότοπο της Διαύγειας

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_hersonisou/ada/4%CE%91%CE%93%CE%98%CE%A9%CE%97%CE%9C-%CE%A9

copyright © Δήμος Χερσονήσου