main img main img main img main img main img main img main img main img

Παράταση αποπληρωμής τελών και δόσεων ρύθμισης

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 οι Υπηρεσίες ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ του Δήμου Χερσονήσου θα λειτουργήσουν μέχρι τις 10:00 π.μ., ως εκ τούτου η πληρωμή των τελών και των δόσεων ρύθμισης, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν έως 31/10/2019, θα γίνεται στα ταμεία του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και την Παρασκευή στις 01/11/2019 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

 

Γούρνες, 30/10/2019

copyright © Δήμος Χερσονήσου