main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Επισκοπής»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  «Αντικατάσταση και συμπλήρωση φωτιστικών κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Επισκοπής»

copyright © Δήμος Χερσονήσου