main img main img main img main img main img main img main img main img

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από φωτογράφους - εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από φωτογράφους - εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων για συμμετοχή σε δράσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ Νήσων Περίπλους - Στεριές Θαλασσινών "Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών"

copyright © Δήμος Χερσονήσου