main img main img main img main img main img main img main img main img

"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Δ.Ε.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ." ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1319/11-12-2013

copyright © Δήμος Χερσονήσου