main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ενός (1) ΔΕ οδηγού απορριμματοφόρου

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΔΕ οδηγού απορριμματοφόρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου