main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου