main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου