main img main img main img main img main img main img main img main img

Σχολή Γονέων στο Νομό Ηρακλείου από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

H Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.

copyright © Δήμος Χερσονήσου