main img main img main img main img main img main img main img main img

Πανευρωπαϊκή Έρευνα για την διερεύνηση των αναγκών των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος DEN CuPID

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                             Προς:  Πολιτιστικούς Συλλόγους

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                      Δήμου Χερσονήσου 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                   

                                               

Πληροφορίες:  Μαργαρίτα Λαμπράκη                                             

Τηλ:               2897340239                                                          

FAX:               2897029845                                                

e-mail:           m.labraki@hersonisos.gr                                 

                                                                                                                                 

 

                                                                  Μάλια : 11/04/2017

                                                        Α.Π.: 6596

 

 

ΘΕΜΑ: Πανευρωπαϊκή Έρευνα για την διερεύνηση των αναγκών των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος DEN CuPID 

 

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας κάνουμε γνωστό ότι  ο Ε.Ο.Ε.Σ Αμφικτυονία συμμετέχει στο πρόγραμμα DEN CuPID (Digital Educational Networks for Cultural Projects’ Implementation and Direction).

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνεται για πρώτη φορά πανευρωπαϊκή έρευνα για την διερεύνηση των αναγκών των φορέων (κυρίως των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των συλλόγων, των μικρών μουσείων, των τοπικών πολιτιστικών οργανισμών ) σχετικά με τη διαχείριση και βιωσιμότητα έργων πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Οι φορείς που θα συμμετέχουν στην έρευνα θα λάβουν στην συνέχεια ενημερωτικό υλικό για τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος και τους τρόπους με τους οποίους στελέχη τους θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές.

 

Βασιζόμαστε στην συνεργασία σας για την αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας, η οποία στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά και για την διαμόρφωση προτάσεων για τον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.surveymonkey.com/r/2XXHNWN

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

 

                                                                                                        Με εκτίμηση,

                                                                                               Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού

                                                                                               Πολιτισμού και Απασχόλησης

 

                                                                                                       Ευθύμιος Μουντράκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου