main img main img main img main img main img main img main img main img

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, συνήλθε σήμερα (15/07/2013) σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητήσει το σχέδιο νόμου “φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις” και να αντιδράσει με διάφορους τρόπους και μέσα για την απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει βασικές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Οι διατάξεις του ν/σ πλήττουν ευθέως την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και ειδικότερα για το Δήμο μας δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία του. Η κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία μέχρι σήμερα ασκούσε σημαντικές αρμοδιότητες του Δήμου αναφορικά με το περιβάλλον, την καθαριότητα, την ευκοσμία, ευταξία και λειτουργία της πόλης, θα δημιουργήσει ανεξέλεγκτες αρνητικές καταστάσεις, που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και κυρίως των πολλών ξένων επισκεπτών.

 

Το νομοσχέδιο είναι ευάλωτο και καταργεί βασικές αρχές του κράτους δικαίου και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Συγκεκριμένα:


 • - Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ) και το Σύνταγμα της Χώρας.
 • - Παραβιάζονται οι αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομικότητας.
 • - Αφαιρούνται αρμοδιότητες της Τοπικής αυτοδιοίκησης από τους ΟΤΑ, οι οποίες ως δημόσιες τοπικές υποθέσεις , κατά το Σύνταγμα ανήκουν στου Δήμους.
 • - Καταργούνται οργανικές μονάδες των Δήμων, χωρίς τη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • - Υποβαθμίζεται ο ρόλος και η λειτουργία των ΟΤΑ, οι οποίοι είναι ένα από τα κύρια θεμέλια του δημοκρατικού καθεστώτος.
 • - Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους Οργανισμούς Τ.Α. πρέπει να είναι  πλήρεις και αποκλειστικές.
 • - Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και χωρίς αυτές δεν εξασφαλίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν προς όφελος των πολιτών.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική και εξαντλητική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 1. Ζητά την άμεση απόσυρση του ν/σ γιατί είναι καταστροφικό για την Τ. Α. και τις τοπικές κοινωνίες και παραβιάζει κατάφωρα την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων.
 2. Το ν/σ είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα της χώρας και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας
 3. Την επανεξέταση, από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, της απόφασης για την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία διαδραματίζει βασικό και ουσιαστικό ρόλο για τη λειτουργία του Δήμου μας, ως Τουριστικού Δήμου
 4. Η επέκταση των διατάξεων του ν/σ, αναφορικά με το “Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ” και το νέο τρόπο σύνταξης των προϋπολογισμών των Δήμων,  έχει  ως στόχο την επιτροπεία τους και ουσιαστικά ακυρώνει το θεσμοθετημένο ρόλο τους
 5. Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο με την ΚΕΔΕ και να πάψει να απαξιώνει και να επιχειρεί τον υποβιβασμό του ρόλου της Τ. Α.
 6. Προτείνουμε το Συλλογικό Όργανο της Τ. Α. (ΚΕΔΕ) , άμεσα, να προσφύγει στα όργανα της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής έννομης τάξης για να ακυρώσει τους παράνομους, αυθαίρετους, επιζήμιους και αντισυνταγματικούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης
 7. Είναι ανάγκη η Τ. Αυτοδιοίκηση να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται, που οδηγούν στην απαξίωση και τον ευτελισμό της. Το οφείλει στο όνομα των πολιτών από τους οποίους αντλεί δύναμη και νομιμοποίηση και για να περισώσει την αξιοπρέπεια των αιρετών οργάνων της
 8. Δηλώνουμε, τέλος, ότι βούληση μας είναι να συνταχθούμε με τις αποφάσεις που θα λάβει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, στην προσπάθεια του να ανατρέψει τις επιζήμιες αποφάσεις της Κυβέρνησης για την Τ. Α.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου