main img main img main img main img main img main img main img main img

Μαθήματα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας

Ο Δήμος Χερσονήσου,

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση,

με την ευγενική δωρεά - χορηγία του ομίλου Mouzenidis Group,

προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (200) ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΩΡΩΝ (70) ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου