main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΝΕΔΡΙΟ : Διαφοροποιημένη διδασκαλία από την θεωρία στην διδακτική πράξη, Μάλια - Μοχός, 10 -12 Οκτωβρίου 2014

Το συνέδριο έχει στόχο να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές μάθησης και να τους  δοθούν εργαλεία για να μπορούν να εφαρμόσουν μαθητοκεντρικές διδασκαλίες που να εντάσσουν όλους/ες τους μαθητές/τριες στην μαθησιακή διαδικασία μέσα στην κανονική τάξη (mainstream class) και να μαθαίνουν ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι μαθησιακοί αποκλεισμοί και κατηγοριοποιήσεις και ως εκ τούτου περιορίζονται δραστικά οι παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και η ενδοσχολική και εξωσχολική βία.


Η παράλληλη επιμόρφωση των γονέων για να κατανοήσουν την φιλοσοφία και τους στόχους αυτής της καινούργιας διδακτικής προσέγγισης κρίνεται απαραίτητη καθώς αυτοί αποτελούν σημαντικά μέλη  της σχολικής κοινότητας που με την στάση τους μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο εκπαιδευτικό έργο ή να το ακυρώσουν.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου