main img main img main img main img main img main img main img main img

Eρωτηματολόγιο για τo ΣΒΑΚ του Δήμου Χερσονήσου

 

O Δήμος Χερσονήσου, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, πήρε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

 

Οι στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας αφορούν στην προώθηση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών μορφών μετακίνησης, στην προώθηση της οδικής ασφάλειας, την προαγωγή των ήπιων μετακινήσεων και εν γένει στην αλλαγή των προτεραιοτήτων στο σχεδιασμό των μετακινήσεων σε μία πόλη.

 

Στην προσπάθεια να σχεδιάσουμε το μέλλον της πόλης με πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο, ο Δήμος Χερσονήσου χρειάζεται την βοήθεια σας. Σας καλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αποτυπώνοντας έτσι τις ανάγκες σας και τα προβλήματά που αντιμετωπίζετε στις καθημερινές σας μετακινήσεις.

 

Eρωτηματολόγιο ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου