main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΠ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Χερσονήσου ότι, σύμφωνα με τον Ν.4647/2019, οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα -μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα-οικόπεδα –ημιτελή κτίσματα) περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 στον Δήμο (γραφείο ΤΑΠ, δημαρχείο πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών), χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Οι διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.

Στο ευνοϊκό καθεστώς του Ν.4647/2019 εντάσσονται ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΟΤΕ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ .

 

Γούρνες, 17 Ιανουαρίου 2020

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

copyright © Δήμος Χερσονήσου