main img main img main img main img main img main img main img main img

Προκήρυξη Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

 

Η Πράξη "Εναλλακτικός Τουρισμός" αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 όπως ισχύει.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

 

Περίοδος υποβολής: 15/9/2011 - 15/11/2011

 

 

Πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx


 

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου