main img main img main img main img main img main img main img main img

Τεχνική Σύσκεψη με θέμα: «Εναλλακτικός Τουρισμός και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η Αλληλεγγύη Κρήτης, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης», στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των τοπικών φορέων» της πράξης «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση –ΤΟΠΣΑ», θα υλοποιήσει Τεχνική Σύσκεψη με θέμα: «Εναλλακτικός Τουρισμός και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  15/09/2015 και ώρα 17:00 μ.μ , στο Δήμο Χερσονήσου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση).    

copyright © Δήμος Χερσονήσου