main img main img main img main img main img main img main img main img

συμπληρωματική εγκύκλιο που αφορά στη διαγραφή οχημάτων που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

συμπληρωματική εγκύκλιο που αφορά στη διαγραφή οχημάτων που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

παρακαλω δείτε το παρακάτω αρχείο.

copyright © Δήμος Χερσονήσου