main img main img main img main img main img main img main img main img

Έναρξη αιτήσεων ωφελουμένων της Δράσης «Οι Γυναίκες για τις Γυναίκες» από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Γυναικών (ΜΚΟ) «Ίριδα» Δήμου Χερσονήσου

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Γυναικών «Ίριδα» Δήμου Χερσονήσου ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων ωφελουμένων γυναικών στο πλαίσιο της δράσης «Οι Γυναίκες για τις Γυναίκες, Women 4 Women» που αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των γυναικών του Δήμου Χερσονήσου που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» με τελικό Δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)».

Όλες οι γυναίκες που θα λάβουν μέρος, θα συμμετέχουν στις ενέργειες Συμβουλευτικής Στήριξης για την  Διερεύνηση  των Αναγκών τους (ατομικές και ομαδικές συνεδριάσεις) με την βοήθεια ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στις ωφελούμενες από αυτό, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και  τα ταλέντα τους  αναπτύσσοντας την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Ομάδα Ζωγραφικής και Κεραμικής Τέχνης
  2. Ομάδα Θεάτρου
  3. Ομάδα Περιβάλλοντος
  4. Ομάδα Κατασκευής Ειδών Λαϊκής Τέχνης και κοσμημάτων από ανακυκλώσιμα υλικά.

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να λάβετε από την Πρόεδρο της ΜΚΟ Ίριδα Ζαχαρένια (Ρένια) Δρόσου- Καμηλάκη ή με την επικοινωνία σας στο γραφείο της Ίριδας στο 2813004581. Μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε το γραφείο της Ίριδας στην Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, δίπλα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γουρνών (ώρες κοινού: Δευτέρα 10-12 π.μ. και Τετάρτη 5 – 7 μμ.)

copyright © Δήμος Χερσονήσου