main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, η προθεσμία υποβολής των φακέλων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού από υφιστάμενες υδροληψίες (πηγάδια, γεωτρήσεις κλπ), οι οποίες έχουν καυασκευαστεί πριν από τις 16 Ιουνίου 2011, λήγει τη 17η Δεκεμβρίου 2012.

Τα σχετικά δικαιολογιτικά για τις υδροληψίες θα κατατίθενται αποκλειστικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Χερσονήσου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου