main img main img main img main img main img main img main img main img

8η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«8η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας»

 

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (ή Διεθνής Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών), τελώντας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιακή αρχή νομικά κατοχυρωμένη και μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ωστόσο η πραγματικότητα σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματισμό. Είναι γεγονός ότι σε ορισμένους τομείς έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο σε άλλα πεδία της καθημερινότητας συχνά συναντούμε χαρακτηριστικά παραδείγματα άνισης, δυσμενούς ή διακριτικής, μεταχείρισης λόγω φύλου, με τις γυναίκες να βρίσκονται σε συνολικά μειονεκτικότερη θέση. Η διατήρηση του έμφυλου χάσματος είναι προφανής και αποτελεί συνέπεια της ύπαρξης ιστορικά παγιωμένων και αναχρονιστικών στερεοτυπικών αντιλήψεων.

Για τον λόγο τούτο, η συμβολική αυτή μέρα θα πρέπει να λειτουργεί πρωτίστως ως έναυσμα για απολογισμό για όσα έχουν ήδη επιτευχθεί, αλλά και υπενθύμιση ότι ακόμα απομένει απόσταση που πρέπει να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε στον τελικό (και αυτονόητο) στόχο, δηλαδή την ουσιαστική ισότητα των φύλων.

Συνεπώς, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας και, κυρίως, της κοινωνίας να συνεχιστεί η προσπάθεια για αντιμετώπιση ή και εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων, κάτι που θα συμβάλει και σε ισόρροπη και ολοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο.

Αρωγό στην προσπάθεια αυτή αποτελεί το Πανελλαδικό Δίκτυο Yποστηρικτικών Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), στο οποίο ανήκει και το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου λειτουργεί στο Ηράκλειο από τον Απρίλιο του 2012  υπό την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και πλέον συνεχίζει τη λειτουργία του με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία οποιασδήποτε μορφής ή διακρίσεις, καθώς και σε γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες του (πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων, ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική), οι οποίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Ηρακλείου

Διεύθυνση: Στενημάχου 3, 71305 Θέρισος, Ηράκλειο Κρήτης

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00

Τηλέφωνο: 2810 341387

Fax: 2810 341387

E-mail:irakleio@isotita.gr

Αρχεία

copyright © Δήμος Χερσονήσου