Ανακοίνωση για χώρο υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( 12/12/2013 )

Λ. Χερσονήσου 28/11/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                                

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίας 50                                                                   .

                    Λ. Χερσονήσου  70014

Πληροφορίες: Ασσαριώτου Αθηνά

Τηλέφωνο: 2897340026

Φαξ: 2897022977

 

 

Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν την παραχώρηση του ιδιωτικού τους χώρου για την άσκηση σε αυτόν δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( καντίνες , λούνα παρκ κ.λ.π. ), όπως  μέχρι 18/12/2013 να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας με σχετική αίτηση τους , προκειμένου να προσδιοριστεί ως χώρος άσκησης στάσιμου εμπορίου.


Επισημαίνεται ότι οι ιδιωτικοί χώροι αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ